Overboeking

In het geval van een overboeking dient het alternatief minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven. Zie hiervoor ook artikel 11 van de ANVR reisvoorwaarden.

Is de aangeboden accommodatie naar uw mening niet gelijkwaardig? Maak hier dan direct melding van bij de reisleiding. Wordt of kan er geen alternatief geboden worden? Laat dan uw ongenoegen schriftelijk vastleggen. Wij dienen na afloop van de reis een klacht voor u in bij de betreffende reisorganisatie.